Gezonde bedrijfscultuur

Wat is een bedrijfscultuur precies?

Elk mens en elke organisatie heeft (onbewust) een waardensysteem. Dit zijn vaak ongeschreven (want onbewust) regels over hoe invulling wordt gegeven aan waarden zoals veiligheid, samenwerking en resultaat.  Deze ongeschreven regels bepalen wat je ervaart wanneer je in contact bent mensen (in een organisatie)

Net zoals je op reis de waarden van een land ervaart. Door rond te reizen ervaar je of het land gastvrij is, of het warm is, of het eensgezind en of rechtvaardig is enzovoort. Voor een deel kun je dit zien aan bijvoorbeeld het landschap, maar je ervaart het pas echt in contact met mensen.  Dit bepaalt uiteindelijke hoe lang je er wil blijven en hoe vaak je er terug wil komen

Waarom bedrijfscultuur verbeteren?

Bedrijfscultuur ontstaat vaak onbewust doordat niet duidelijk is welke waarden worden nagestreefd in de organisatie. Daardoor ontstaan er ongeschreven regels en deze werken vaak contraproductief. Door je bewust te worden van de waarden die je organisatie nastreeft en welke spelregels daarbij horen kun je de bedrijfscultuur succesvol beïnvloeden

De cultuurdragers van iedere organisatie

Your Proud Company werkt aan gezonde bedrijfsculturen. Deze gezonde bedrijfsculturen zijn gestoeld op 6 cultuurdragers:

waarden

1. Waarden

Elk mens en elke organisatie heeft (onbewust) een waardensysteem. Dit zijn vaak ongeschreven (want onbewust) regels over hoe invulling wordt gegeven aan waarden  zoals veiligheid, samenwerking en resultaat.  Deze ongeschreven regels bepalen  wat je ervaart wanneer je in contact bent mensen (in een organisatie)

Net zoals je op reis de waarden van een land ervaart. Door rond te reizen ervaar je of het land gastvrij is, of het warm is, of het eensgezind en of rechtvaardig is enzovoort. Voor een deel kun je dit zien aan bijvoorbeeld het landschap, maar je ervaart het pas echt in contact met mensen.  Dit bepaalt uiteindelijke hoe lang je er wil blijven en hoe vaak je er terug wil komen

overtuigingen

2. (Belemmerende) overtuigingen

Een overtuiging is een denkbeeld over de wereld om ons heen dat we voor waar aannemen. Overtuigingen zijn niet goed of fout, maar ze kunnen je wel in de weg zitten, of juist sterker maken. Overtuigingen hebben we gedurende ons leven geleerd, en we zitten er vol mee. Je omgeving en je ervaringen beïnvloeden je overtuigingen. Ze kunnen veranderen doordat je dingen meemaakt, ouder wordt, opleidingen volgt, reist of mensen ontmoet. Voorbeelden van overtuigingen zijn:

  • Om succesvol te zijn moet je de concurrentie verslaan
  • Als je voor een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje

Denk maar eens terug aan iets waar je vroeger heilig in geloofde, en nu niet meer. Sommige overtuigingen zijn handig, en sommige zijn niet meer houdbaar en dus onhandig en belemmerend. Meestal heb je het zelf niet eens door, dat je hiermee jezelf belemmert.
Je gelooft nou eenmaal dat het zo is. Als je ze herkent kun je ze ombuigen naar helpende overtuigingen, met als resultaat dat je vooruit komt in het leven, dat je een plezieriger gevoel hebt en dat meer lukt.

houding / mindset

3. Houding

De ontwikkeling van mensen wordt grotendeels bepaald door hun houding ten aanzien van ontwikkeling. Of ze geloven dat ze zich kunnen ontwikkelen (Growth mindset) of ze geloven dat ze zich niet meer kunnen ontwikkelen (Fixed mindset). Deze houding wordt grotendeels bepaald door overtuigingen en kan dus veranderen.

Fixed mindset (statische mindset)

Mensen die meer een fixed mindset hebben geloven dat onze capaciteiten vast staan. Alles wat je kunt is een kwestie van hebben of niet. Het is een vast gegeven. Sommige mensen zijn vanuit nature goed in dingen, terwijl anderen dat niet zijn. En hiermee geloven ze dat je dus geen controle hebt over datgene wat je bij jezelf kunt ontwikkelen.

Growth mindset (groeimindset)

Andere mensen hebben meer een zogenaamde groeimindset. Zij zijn er van overtuigd dat je je capaciteiten kunt ontwikkelen en in principe dus wel degelijk grip hebt op je eigen ontwikkeling. Mensen die ergens goed in zijn, zijn goed omdat ze dat vermogen hebben opgebouwd en mensen die dat niet zijn, zijn niet goed omdat ze het werk er niet voor hebben gedaan. Kortom, mensen met een groeimindset geloven dat je controle hebt over je ontwikkeling.

vaardigheden

4. Vaardigheden

De vaardigheden van medewerkers kunnen de cultuur binnen een organisatie in grote mate beïnvloeden. In een bedrijf met hardwerkende vakmensen die niet over (of weinig) communicatieve vaardigheden beschikken zal communicatie meestal geen groot deel van de bedrijfscultuur zijn.

kennis

5. Kennis

Kennis kan de cultuur van een organisatie sterk beïnvloeden. In een bedrijf waar het gebruikelijk is om dagelijks ongezond te eten kan je door veel informatie geven over de gevolgen van een (on)gezonde leefstijl het gedrag van de medewerkers veranderen, daarmee zal ook de cultuur veranderen.

outsourcen

6. Outsourcen van administratie en compliancy, zodat HR echt bezig kan zijn met cultuur

Vaak neemt bij bedrijven die groeien het aantal regels en procedures toe om zo “grip” te krijgen op het personeel. Dit is het antwoord van HR op de vraag hoe met een groeiend personeelsbestand moet worden om gegaan. Helaas voor HR leiden al die procedures en regels niet tot grip, maar alleen maar onnodige administratie en hebben ze geen positieve invloed op belangrijke zaken (waarden) als collegialiteit, innovatie, zelfredzaamheid en samenwerking. Het is dus hoog tijd dat HR administratie en compliancy tot het absolute minimum beperkt en zo veel mogelijk uitbesteed. HR kan zich dan focussen op vragen als: Hoe komen we tot een bedrijfscultuur waarin onze kernwaarden elke dag tot optimaal tot hun recht komen? Pas dan kan HR echt een meerwaarde zijn voor de organisatie.

Wat levert een gezonde bedrijfscultuur op?

Door je bedrijfscultuur te verbeteren creëer je in je organisatie omgeving en een sfeer waar mensen graag in willen werken en waar hun talenten het best tot hun recht komen. Hierdoor word je een aantrekkelijke werkgever en kun je makkelijker nieuwe mensen aantrekken en zullen goeie mensen langer bij je blijven. Medewerkers worden productiever en het doorvoeren van innovaties en veranderingen wordt een natuurlijk proces. Ook zal het verzuim tot een minimum dalen.

YPC

Martin heeft de afgelopen half jaar druk gewerkt om bij ons een gezonde bedrijfscultuur neer te zetten. En dit gunnen wij iedereen!

Aan de slag met cultuur? Vraag een cultuurgesprek aan!

Wil je aan de slag met het verbeteren van de bedrijfscultuur? Vraag een cultuurgesprek aan en we zetten samen de eerste stap naar een gezonde bedrijfscultuur.

8 + 0 = ?

Vraag nu een cultuurgesprek aan.

Your Proud Company
Schonenvaardersstraat 9
7418 CC Deventer
info@yourproudcompany.nl
0570-679500

©2021 Your Proud Company

Je privacy is belangrijk voor ons, bekijk hoe in onze privacy-verklaring.