Over ons

Over Your Proud Company

Your Proud Company is opgericht omdat het tijd is om de volgende stap te zetten in de Nederlandse organisaties, de stap naar het verbeteren van de bedrijfscultuur. Jaren van ervaring in het HR-werkveld van organisatieverandering en persoonlijke ontwikkeling hebben ons veel geleerd. Namelijk dat het succes van een organisatie voor het overgrote deel wordt bepaald door de bedrijfscultuur, de overtuigingen en de waarden die in een organisatie aanwezig zijn. Door te focussen op bedrijfscultuur kunnen de HR-vraagstukken zoals bijvoorbeeld verloop, verzuim en organisatieontwikkeling, waar het traditionele HR tekort schiet, worden opgelost.

Daarom zijn wij er om bedrijven en organisaties te helpen de stap te zetten van het traditionele HR naar het werken aan een gezonde bedrijfscultuur.

Werken maakt gezond en blij

Werken moet een bijdrage leveren aan de gezondheid en de ontwikkeling van mensen en mag nooit leiden tot fysieke of psychische klachten. De eerste prioritiet voor werkgevers moet dan ook zijn: “Hoe gaan we met onze mensen om? Zodat ze fit en gezond blijven en gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor onze bedrijfsdoelstellingen” Werkgevers moeten daarom afscheid nemen van het achterhaalde HRM en zich focussen op het creëren van een gezonde bedrijfscultuur gebaseerd op kernwaarden, die past bij de missie van de organisatie. Zo creëren we een wereld waarin we met plezier werken en waarin we continu groeien en ontwikkelen. Een wereld waarin werken gezond en blij maakt en waar medewerkers trots zijn op hun werkgever.

Weg met het oude HR

Onze missie is daarom om Nederland een voorbeeldland te maken op het gebied van HR. De eerste stap is om alle Nederlandse bedrijven af te helpen van het oude HRM over te stappen naar het denken vanuit bedrijfscultuur. Wij willen alle HR-verantwoordelijken in Nederland helpen om het operationele personeelswerk uit te besteden en cultuurbewakers te worden zodat Nederland koploper wordt op het gebied van gezonde bedrijfscultuur. Want een gezonde cultuur is de enige manier om jouw bedrijf succesvol te laten worden voor jou en je medewerkers.

Onze kernwaarden

1. Fit en Gezond

Gezondheid is basisvoorwaarde nummer 1 in het leven. Als het met je gezondheid niet goed gaat komt je hele leven in een ander daglicht te staan en wordt het moeilijker om een actief leven te leiden en anderen te helpen. Hoe fitter en gezonder je bent hoe makkelijker het wordt om te groeien en ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan het leven van anderen. Bij alles wat we doen vragen wij ons eerst af: “helpt dit ons of de klant om fitter en gezonder te worden? Of leidt dit tot minder gezondheid en vitaliteit?”

2. Inzicht vergroten

Wij streven altijd naar meer inzicht. Meer inzicht in ons vakgebied, meer inzicht in de klant, meer inzicht in onszelf. Inzicht is de basis van groei en ontwikkeling en inzicht voorkomt het doen van onjuiste aannames. En “Assumption is the mother of all fuck-ups”. Door continu ons inzicht te vergroten en aannames te vermijden kunnen we onze opdrachtgevers meetbare resultaten beloven én waarmaken.

3. Verbinding

Zonder verbinding is alles los zand. En in los zand kan geen enkele boom groeien. Als het personeel niet is verbonden met de bedrijfsdoelstellingen kunnen ze ook niet groeien, in iedere geval niet in de goede richting. Wij streven altijd naar verbinding, tussen onze waarden en die van de klant. Tussen de doelstellingen van de klant en hun medewerkers. Tussen inspanning en resultaat.

4. Impact

Als je echt wil veranderen moet je afscheid nemen van je belemmerende overtuigingen. Maar om er afscheid van te nemen zul je eerst bewust moeten zijn welke overtuigingen je precies belemmeren. Wij houden je een spiegel voor waardoor je bewust wordt van je belemmerende overtuiging. Afscheid nemen van belemmerende overtuigingen is een krachtig proces wat echte verandering mogelijkheid maakt. Door deze zichtbaar te maken en te helpen om ze te veranderen realiseren we echte verandering. Dit heeft grote positieve impact op de resultaten, groei en ontwikkeling van organisaties.

5. Oplossingsgericht

Wij focussen ons op oplossingen, niet op problemen. Als je een berg wil gaan beklimmen ga je ook niet eerst analyseren waarom je nog in het dal zit.  Wij geloven in acties die je dichter bij de je doel brengen. We bepalen samen met de klant het doel en van daaruit bepalen we welke stappen ons dichter bij dat doel brengen en komen we in actie. Met actie gekoppeld aan onze creativiteit vinden we altijd de juiste oplossing.

Martin Barelds

Over Martin Barelds

“Na meer dan 20 jaar ervaring, met vallen en opstaan, in het vak van personeelsmanagement vond ik het welletjes, het traditionele HR, of personeelszaken is niet meer, of eigenlijk nooit geweest. Na jaren van reorganiseren, personeelsbeleid, verzuim managen, personeel binden en boeien, HR Business cases en arbeidsrecht is mij een ding heel duidelijk geworden:”

“Cultuur eet strategie als ontbijt, cultuur eet eigenlijk alles als ontbijt….”

YPC

Your Proud Company is er om bedrijven en organisaties te helpen de stap te zetten van het traditionele HR naar het werken aan een gezonde bedrijfscultuur.