Werkwijze naar een gezonde bedrijfscultuur

mt-sessie

1. Cultuurscan

Het doel van de cultuurscan is om interne bewustzijn te krijgen over de bedrijfscultuur binnen je organisatie. De vragen die in de scan centraal staan zijn:

 • Hoe ziet het huidige waardensysteem er uit?
 • Wat zijn de drijfveren achter het huidige waardensysteem?
 • Wat zijn de ongeschreven regels?
  • Door workshops en interviews met directie en staf
  • Eventueel medewerkersonderzoek via online vragenlijst
  • Terugkoppeling in workshop
(premie)scan

2. Gewenste bedrijfscultuur

Nadat we hebben gekeken waar je als organisatie staat, gaan we verder om te kijken wat de gewenste cultuur van je organisatie is. Vragen die in deze fase centraal staan, zijn:

 • Wat zijn de hogere doelen?
 • Wat zijn de gewenste waarden?

Door workshops en interviews met directie en stafleden komen we achter de gewenste cultuur van je organisatie.

plan van aanpak

3. Verschillen analyse

Nadat er is gekeken wat de gewenste cultuur is, gaan we analyseren waar de verschillen tussen de huidige en gewenste cultuur zitten. De vraag ‘wat zijn de verschillen tussen de huidige en de gewenste cultuur?’ staat centraal. In deze fase gaan we kijken naar waar de onduidelijkheid ligt, bijvoorbeeld op het gebied van de waarden, op de uitvoering of in de hiërarchie. In verschillende workshops gaan we hiermee aan de slag.

implementatie bedrijfscultuur

4. Waardensysteem optimaliseren

De kern van iedere bedrijfscultuur is het waardensysteem. In deze fase gaan we daarom aan de slag met het vaststellen van de gewenste waarden en de juiste volgorde in deze waarden. Vervolgens kijken we naar de gemeenschappelijke betekenis van deze waarden. Dit resulteert in een aantal workshops waarin we samen met de directie en staf spelregels afspreken over het uitvoeren van deze waarden. Als laatste kunnen we dit verder uitrollen in de organisaties door met de teams en individuen aan de slag te gaan.

onderhouden

5. Onderhouden

Een bedrijfscultuur moet goed onderhouden worden. Daarom bieden we na afloop van het implementeren van het waardensysteem aan om samen met de HR professionals en de directie de cultuur te onderhouden. Hiermee worden HR-medewerkers in onze ogen CB’ers, wat staat voor CultuurBewakers. Zij hebben de methodiek van bedrijfscultuur volledig onder controle en bewaken het waardensysteem.

YPC

Een gezonde bedrijfscultuur betekent trotse medewerkers

Vraag een cultuurgesprek aan!

Aan de slag met het waardensysteem van jouw organisatie en daarmee een gezonde bedrijfscultuur opzetten? Zet vandaag de eerste stap en vraag een cultuurgesprek aan!

2 + 2 = ?

Vraag nu een cultuurgesprek aan.

Your Proud Company
Schonenvaardersstraat 9
7418 CC Deventer
info@yourproudcompany.nl
0570-679500

©2021 Your Proud Company

Je privacy is belangrijk voor ons, bekijk hoe in onze privacy-verklaring.