Burn-out killen in 3 snelle stappen

Meer dan 20 jaar geleden, als beginnend personeelsfunctionaris kenden we eigenlijk nog niet zoiets als een burn-out.  Er waren wel eens medewerkers overspannen door ingrijpende gebeurtenissen in hun leven of door conflicten op het werk. Met hulp van een goede bedrijfsarts en de juiste begeleiding leidde dit eigenlijk nooit tot lange periodes van verzuim. Het was een overzichtelijke tijd waarin je als personeelsfunctionaris vooral moest letten op het “maandagochtend-verzuim” en het “frequent verzuim”.

Een burn-out kost al snel een half jaarsalaris

Burn-out en psychische klachten zijn de laatste jaren echter toegenomen als oorzaak van het ziekteverzuim in bedrijven blijkt uit cijfers van het CBS. Daarbij verzuimen mensen met psychische klachten langer dan hun collega’s met fysieke klachten. De gemiddelde verzuimduur is 59 werkdagen. Gemiddeld kost een verzuimende medewerker € 250,- per dag, dus een ziekmelding als gevolg van een burn-out of psychische klachten kost een werkgever al snel € 14.750,-.

Als werkgever wil je natuurlijk voorkomen dat je medewerkers ziek worden en al helemaal als gevolg van psychische klachten of burn-out. Maar hoe doe je dat dan?

Onderzoek wijst naar de organisatie als deel van de oorzaak

Uit onderzoek (Awa et al 2010)  blijkt dat het gecombineerd inzetten van persoonsgerichte en organisatiegericht interventies het meeste effect heeft op het terugdringen van burn-out. Uit het onderzoek blijkt ook dat continue aandacht in de organisatie nodig is om burn-out buiten de deur te houden. Het is dus zaak om continu aan je organisatie te werken om te voorkomen dat de organisatie juist burn-outs veroorzaakt.

Volgens de onderzoekers richten organisatiegerichte interventies zich op de manier waarop het werk is georganiseerd, de manier van leidinggeven en het vergroten van regelmogelijkheden. Dit betekent dat je werkzaamheden zo moet organiseren dat ze voldoening geven in plaats van stress, dat leidinggevenden er zijn om medewerkers te steunen in plaats van sturen en dat werkzaamheden een grote mate van vrijheid hebben, outputgericht in plaats van taakgericht. Dit kun je bereiken in je organisatie door onderstaande stappen te zetten

In 3 stappen je organisatie burnout-proof maken:

Stap 1: Wat voor organisatie – werkgever wil je zijn?

Dit is waarschijnlijk met grote afstand de belangrijkste vraag die je als werkgever aan jezelf moet stellen als je je organisatie wil inrichten of je personeelsbeleid vorm wil geven. Belangrijker zelfs dan je visie of je missie.  Het antwoord op deze vraag is allesbepalend voor jouw aantrekkingskracht als werkgever.  Wil je een organisatie zijn waar medewerker vol trots over praten als ze op een feestje zijn? Of wil je die organisatie zijn waar medewerkers zich eigenlijk een beetje voor schamen, maar niet de moed hebben om op te stappen.

Hoe leuk is het in de organisatie?

Denk bijvoorbeeld aan de sfeer in de organisatie. Als een werkgever een goede sfeer niet belangrijk vindt willen mensen die sfeer wél belangrijk er niet werken. Daarmee wordt de vijver met talent om uit te vissen ineens een stuk kleiner. Ook neemt in een organisatie waar de sfeer niet goed is het psychische verzuim snel toe. Het is dus zaak om goed na te denken wat voor sfeer het best past bij jouw organisatie. Daarnaast moet je bepalen hoe wil dat medewerkers omgaan met zaken als bijvoorbeeld:

  • Samenwerking
  • Communicatie
  • Kritiek
  • Tegenslag
  • Succes
  • Beloning

De vraag is dan: Hoe kan ik deze zaken zo inrichten dat het leidt tot een organisatie met een goede sfeer en optimale samenwerking om organisatiedoelen te bereiken. Dat is wat een organisatie aantrekkelijk maakt om voor te werken.

Wat megasuccesvolle werkgevers doen

Het internet staat vol met onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de tevredenheid van medewerkers en daaruit zijn een aantal eigenschappen af te leiden waaraan werkgevers voldoen die als aantrekkelijk bekend staan en nauwelijks ziekteverzuim kennen, bijvoorbeeld Coolblue of Netflix:

  • Kernwaarden zijn belangrijker dan beleid
  • Vertrouwen is belangrijker dan controle
  • Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn belangrijker dan winst
  • Verantwoordelijkheid nemen en geven is belangrijker dan nutteloze regels volgen

> Leer hier alles over de cultuur van Netlfix <

Voorkom dat mensen onder de radar blijven

Werk dus elke dag aan je organisatie om een werkgever te zijn die verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van personeel. Die geeft om de medewerkers, om hun welzijn, gezondheid en veiligheid. Een werkgever waar samenwerking, verantwoordelijkheid, veiligheid en gezondheid hand in hand gaan en tot een positieve sfeer leiden. Zo voorkom je dat mensen onder de radar blijven en langzaam psychische klachten of een burn-out ontwikkelen als gevolg van het werk.

> Ontdek hier hoe je eenvoudig een werkgever wordt die verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van zijn personeel <

Stap 2: Creëer een veilige omgeving

De basisvoorwaarde voor een goed team of een goede organisatie is veiligheid. Fysieke veiligheid, maar vooral psychologische veiligheid, zo blijkt uit onderzoek van o.a. Google en Daniel Coyle, auteur van “The Culture Code”. Teamleden moeten zich veilig voelen om risico’s te nemen en kwetsbaar tegenover elkaar te zijn. Binnen het team of de organisatie moet ruimte zijn om gemaakte fouten, vragen of zorgen te delen zonder dat men hiervoor (bewust of onbewust) voor gestraft of vernederd wordt.

Onveilige omgeving leidt tot psychische klachten

Als mensen zich niet veilig voelen in hun werkomgeving zullen ze zich niet durven uiten. Zaken als bijvoorbeeld een te hoge ervaren werkdruk worden dan door de medewerker niet gemeld en er ontstaat stress. Zo’n situatie zal als het niet goed wordt opgelost, op termijn leiden tot psychische klachten en uiteindelijk het verzuim en vertrek van een goede medewerker.

Geef fouten toe

Om als leider een veilige omgeving te creëren zal je moeten laten zien dat mensen bij jou veilig zijn. Dat betekent dat je geen verborgen agenda’s hebt en open bent over je doelen, je twijfels en je fouten. Als je open bent over zorgen die je hebt en dingen die je fout hebt gedaan dan nodigt dat mensen uit om daar ook open over te zijn en ervan te leren. Zo ontstaat een omgeving van vertrouwen en openheid. In zo’n omgeving zullen medewerkers hun zorgen delen zodat er aan een oplossing gewerkt kan worden voordat het een probleem wordt dat tot psychische klachten leidt.

Lees hier meer over het belang van veiligheid bij het veranderingen in je bedrijf(scultuur)

Stap 3: Creëer een gezonde bedrijfscultuur

Hoe een organisatie met haar mensen om gaat zie je terug in de bedrijfscultuur en de onderliggende kernwaarden. Aan de manier waar op de medewerkers met elkaar en met de klanten omgaan herken je de kernwaarden van de organisatie. Zo heeft een organisatie met samenwerking, welzijn en veiligheid als kernwaarden een hele ander cultuur dan een organisatie met kernwaarden als zekerheid, financiële groei en samenwerking.

Dragen beslissingen bij aan een gezonde organisatie

Een gezonde bedrijfscultuur kun je creëren door belangrijke kernwaarden als gezondheid, welzijn en samenwerking onderdeel te maken van de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Dit kan door je steeds bij (beleids)beslissingen af te vragen: Hoe draagt deze actie/dit besluit bij aan het vergroten van de gezondheid/welzijn/samenwerking  en onze organisatiedoelen? Uit het onderzoek van Awa et Al is gebleken dat organisaties waar aandacht voor het welzijn van de medewerkers onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur minder psychisch verzuim hebben en een veel kleinere kans op verzuim als gevolg van burn-out.

De sleutel ligt in de organisatie en de bedrijfscultuur

Na vele jaren onderzoek zijn er nu ook in de praktijk steeds meer bedrijven die in de praktijk hebben bewezen dat psychisch verzuim en burn-out het best voorkomen te worden door structurele aandacht voor het welzijn van mensen. Deze succesvolle bedrijven werken bewust aan bedrijfscultuur en creëren zo een organisatie die altijd werkt volgens hun kernwaarden en waar het welzijn van de medewerkers voorop staat. Zij kennen vrijwel geen psychisch verzuim of burn-outs, de sleutel voor een laag ziekteverzuim ligt dus in de organisatie, in het werken aan een gezonde bedrijfscultuur. Medewerkers die in een gezonde bedrijfscultuur werken zijn oprecht trots op hun werkgever en vertellen daar ook graag over hun omgeving.

Meer weten over het creëren van een gezonde (en veilige) bedrijfscultuur? Of over het voorkomen van burn-outs en psychisch verzuim? Boek een vrijblijvend cultuurgesprek!

Bekijk ook de laatste artikelen:

Vraag nu een cultuurgesprek aan.

Your Proud Company
Schonenvaardersstraat 9
7418 CC Deventer
info@yourproudcompany.nl
0570-679500

©2020 Your Proud Company

Je privacy is belangrijk voor ons, bekijk hoe in onze privacy-verklaring.