5 Tips voor een gezonde bedrijfscultuur!

Culture eats strategy for breakfast!

Een uitspraak van de Amerikaanse Hoogleraar en grondlegger van het managementdenken Peter Drucker, die later populair werd gemaakt door Ford CEO Mark Fields. Het komt erop neer dat hoe briljant je (verander)strategie ook is, als je geen rekening houdt met de cultuur in je bedrijf is het gedoemd om te mislukken.

Hetzelfde geldt voor je personeelsbeleid, al zijn je beloningen nog zo hoog, als de sfeer niet goed is zullen je beste medewerkers de organisatie verlaten (en sneller dan je denkt).

Maar hoe weet je dan wat voor bedrijfscultuur je hebt? En hoe verbeter je de bedrijfscultuur? Hieronder volgens 5 tips voor het creëren van een gezonde bedrijfscultuur:

1. Weet wat je wil

Bedrijfscultuur ontstaat over het algemeen vanzelf. Waar mensen samenkomen vormt zich automatisch groepsdynamiek en (onbewuste) spelregels over hoe men zich dient te gedragen in de groep. Welk gedrag wenselijk is wordt bepaald door de waarden van de mensen in de groep en de overtuigingen die de leden hebben over de groep. Zo heeft een topvoetballer andere waarden en overtuigingen over zijn team dan een Navy Seal.

Om de bedrijfscultuur te beïnvloeden naar een gezonde bedrijfscultuur is het noodzakelijk dat je weet wat voor cultuur je wil. Wat wil je met je bedrijf bereiken en wat voor cultuur past daarbij? Vraag je daarbij af wat voor gedrag je verwacht van de medewerkers, wil je dat ze wachten op jouw opdracht, of dat ze zelfsturend zijn? Wil je dat ze volgzaam zijn of open en kritisch? Vraag je ook af welke waarden jij belangrijk vindt voor je bedrijf. Wil je een snel en efficiënt bedrijf zijn of een creatief en innovatief bedrijf, of allebei en is dit reëel? De waarden die je nastreeft zijn bepalend voor de medewerkers die je aan wil trekken.

2. Weet waarom je een gezonde bedrijfscultuur wil

Als je weet wat de onderneming wil bereiken dat dan is het belangrijk om over te kunnen brengen aan (potentiele) medewerkers waarom je dat wil bereiken. Het waarom legt namelijk de onderliggende waarden bloot. Als je doelstelling is: “wij willen de meest innovatieve speler in de markt zijn” dan is dat waarschijnlijk niet: “Omdat we de kosten zo laag mogelijk willen houden”, de waarde kostenbewust. Eerder zal het zijn: “Omdat we creatief en vernieuwend moeten zijn om te blijven aan de vraag naar innovatieve oplossingen van onze klanten”. Door te weten waarom je innovatief wil zijn wordt duidelijk wat je belangrijke waarden zijn op dit vlak, creativiteit en vernieuwend. Doordat het waarom duidelijk is wordt het ook makkelijker om invulling te geven aan de waarden. Creativiteit is in dit voorbeeld gekoppeld aan innovatie en dit betekent dat de bedrijfscultuur ruimte moet geven aan nieuwe ideeën, nieuwe werkwijzen, en andersdenkenden. Dat betekent continu kijken of oude overtuigingen nog wel werken en je steeds afvragen, hoe kunnen we het nog beter maken voor de klant, hoe kunnen we nog meer waarde(toevoegen)? Weten waarom je een doel wil bereiken legt de onderliggende waarden (wat) bloot en geeft inzicht in de invulling van deze waarden (hoe). Dit is de basis voor een gezonde bedrijfscultuur.

3. Communiceer wat je wil en waarom je het wil

Leg goed vast welke cultuur je wil in je organisatie en waarom. Benoem daarbij de belangrijkste waarden en hoe je verwacht dat hier invulling aan wordt gegeven door de medewerkers. Laat dit vervolgens in al je communicatie terugkomen op de werkvloer, in meetings, met sollicitanten, op feesten etc. Zo wordt voor iedereen duidelijk:

  • Dit is wat wij willen bereiken
  • Dit is hoe we met elkaar omgaan
  • Dit is hoe we met klanten omgaan
  • Dit is hoe we problemen aanpakken
  • Wij zijn …(jouw bedrijfsnaam)..!

4. Leef je waarden

Laten we eerlijk zijn. Als je wil veranderen zul je oude gewoontes los moeten laten.  Een innovatieve cultuur kan niet ontstaan in een omgeving die vol zit met procedures, richtlijnen en controles. Als je een onderneming wil bouwen op basis van waarden dan moeten deze waarden ook in jou als leider vertegenwoordigd zijn. Als de top van de organisatie zelf niet handelt volgens de waarden die zij zeggen belangrijk te vinden dan zullen de medewerkers de gewenste waarden nooit omarmen en ontstaat een ongezonde bedrijfscultuur met veel ongeschreven regels en weerstand.

5. Waardeer waarde(n)

Beloon het gedrag en niet de uitkomst. In het bedrijfsleven zien we vaak dat de medewerkers van de sales afdeling een individuele bonus krijgen voor het binnenhalen van klanten. De boodschap die hiermee aan de salesmensen wordt gegeven is: “het binnen halen van klanten is belangrijker dan onze waarden”. Met andere woorden, sales hoeft geen rekening te houden met de rest van de organisatie. Op die manier ontstaan subculturen in je organisatie en daarmee raak je de grip op cultuur kwijt waardoor onvrede ontstaat. Dit voorkom je door alleen gedrag te belonen dat past binnen de gewenste cultuur en waarden van de organisatie. Het binnenhalen van een nieuwe klant belonen is dan ook prima, maar alleen als het volgens de waarden van de organisatie is gedaan en alle medewerkers die betrokken zijn worden beloond!

Focus op gezonde bedrijfscultuur levert makkelijk resultaat op

Bovenstaande tips leveren je een gezonde bedrijfscultuur op. In zo’n cultuur is voor iedereen duidelijk wat de organisatie wil en bereiken en hoe het dat wil bereiken. Het is ook voor iedereen in de organisatie duidelijk hoe je een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de doelen, welk gedrag daarbij gewaardeerd wordt en welk gedrag niet. Door hier dagelijks bewust mee bezig te zijn ontstaat een sfeer waar medewerkers graag in werken en ook willen blijven werken. Door de heldere verwachtingen in de organisatie verdwijnen ongeschreven regels en belemmerende overtuigingen en daarmee ook weerstand en frustratie, het wordt veel makkelijker om samen resultaat te bereiken. Lees meer over de cultuurdragers van de gezonde bedrijfscultuur.

Wil jij aan de slag met een gezonde bedrijfscultuur maar weet je niet waar je moet beginnen? Neem nu contact op en plan een cultuurgesprek.

Bekijk ook de laatste artikelen:

3 signalen dat je een verzuimcultuur hebt in je organisatie

Vraag nu een cultuurgesprek aan.

Your Proud Company
Schonenvaardersstraat 9
7418 CC Deventer
info@yourproudcompany.nl
0570-679500

©2021 Your Proud Company

Je privacy is belangrijk voor ons, bekijk hoe in onze privacy-verklaring.